ORCiD Connecting Research and Researchers

Chrapusta A, Nessler M, Drukała J: A comparative analysis of advanced techniques for skin reconstruction with autologous keratinocyte culture
in severely burned children: own experience Postep Derm Alergol 2014; XXXI, 3: 1-6.

Chrapusta A, Pąchalska M, Evaluation of differences in health-related quality of life during the treatment of post-burn scars in pre-school and school children. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2014, Vol 21, No 4, 848–852

Chrapusta A, Pąchalska M, Wilk-Frańczuk M et al: Evaluation of the effectiveness of neurofeedback in the reduction of Posttraumatic stress disorder (PTSD) in a patient following high-voltage electric shock with the use of ERPs

Annals of agricultural and environmental medicine: AAEM, sept 2015

Chrapusta A, Kropotov J.Pąchalska M: Neuromarkers of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in a patient after bilateral hand amputation: ERP study. AAEM, Przyjęta do druku

Bartuś K, Sadowski J, Kapelak B, i wsp. Chrapusta A: Denervation of nerve terminalis in renal arteries: one year follow-up of interventional treatment of arterial hypertension. Kardiologia Polska. DOI: 10.5603/KP.a2013.0357

Litwinowicz R, Bartuś K, Drwiła R i wsp. Chrapusta A: In-Hospital Mortality after Readmission to Intensive Care Unit in Cardiac Surgery Patients: A Single-Center Experience with 10,992 Patients Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol ], No ] (Month), 2015: pp

Nessler M, Puchała J, Chrapusta A: Levels of plasma matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in response to INTEGRA® dermal regeneration template implantation Med Sci Monit, 2014; 20: 91-96

Dolega-Kozierowski B, Klimeczek P, Lis M, Krycinska R, Chrapusta A, Zaleska-Dorobisz U, Witkiewicz W: Evaluation of DSCT with de Weert Classification for detecting the vulnerable plaque using IVUS-VH as a standard of reference. Adv Clin Exp Med. 2017;26(1):123–128

Nessler M, Puchała J, Kwiatkowski S, Chrapusta-Klimeczek A, Mojsa I: Multidisciplinary Approach to the Treatment of a Patient With Chondrodystrophic Myotonia (Schwartz-Jampel vel Aberfeld Syndrome) Case Report and Literature Review. Annals of Plastic Surgery. 67(3):315-319

Mazur S, Złocińska A, Siennicka K, Janik-Kosacka K, Chrapusta A, Pojda Z: Safety of adipose-derived cell (Stromal Vascular Fraction, SVF) augmentation for surgical breast reconstruction in cancer patients -Advances in Clinical and Exp.Med - w recenzji

Puchała J., Taczanowska  A,  Chrapusta A., Krakowski  R : Współwystępowanie  wrodzonych  wad  ręki  i  kończyny  górnej  z  innymi  ciężkimi wadami  rozwojowymi.  Pol.Przegl. Chir. : 1996, 68, 6, 610

Bilski J., Krakowski R., Chrapusta-Klimeczek A.: Wrodzone torbiele i przetoki szyi, Pol.Przegl.Chir. 1998, 70, 12, 1287-1292

Mieżyński R., Puchała J., Chrapusta-Klimeczek A., Krakowski R., Łyczakowski T. : Specyfika postępowania miejscowego w oparzeniach twarzy i głowy u dzieci. Dermatol. Klin Zab., 1999, 1 (suppl.2), 58

Puchała J., Spodaryk M., Mieżyński R., Krystynowicz A., Chrapusta-Klimeczek A., Krakowski R. : Analiza niepowodzeń w leczeniu ciężkich oparzeń i zespole toksycznej utraty naskórka u dzieci. Dermatol. Klin Zab., 1999, 1 (suppl.2), 62

Puchała J., Chrapusta-Klimeczek A., Krakowski R. : Nawracająca niewydolność żylna po replantacji ręki u dziecka. Pol.Przegl.Chir., 2000, 72(12), 1149-1153

Puchała J., Mieżyński R., Chrapusta-Klimeczek A.: Odmienny sposób leczenia płytszych ran oparzeniowych i innych ran u dzieci.

 Zakażenia, 2003, 1, 88-91

Kaźmierski M., Puchała J., Chrapusta-Klimeczek A. ,Mańkowski P., Jankowski A.: Ocena skuteczności opatrunku typu hydrowłóknistego z dodatkiem srebra jonowego - Zakażenia, 2005,  2, 108-113

Puchała J.,  Chrapusta- Klimeczek A.: Zastosowanie opatrunku Promogran do leczenia ciężkich oparzeń powłok czaszki. Zakażenia, 2006, tom 6 (2), s.110-  116

Puchała J., Chrapusta-Klimeczek A. Leczenie zachowawcze oparzeń mozaikowych u dzieci. Zakażenia, 2006, tom 6 (3)  3, str. 114-122.

Kazimierski M., Puchała J., Mańkowski P., Chrapusta-Klimeczek A., Jankowski A., Harasymczuk J., Kazimierska M.: Zastosowanie opatrunków ze srebrem w leczeniu ran oparzeniowych. Zakażenia, 2006, tom 6 (4), s 123-130.

Puchała J., Chrapusta-Klimeczek A.: Pierwsze doświadczenia i uwagi po zastosowaniu matrycy skóry właściwej (Integra DRT) w operacjach rekonstrukcyjnych u dzieci. Leczenie Ran, vol.3 (2),2006,: 31-41

Chrapusta-Klimeczek A., Puchała J.,Innowacyjne zastosowanie opatrunku Granuflex ExtraThin® w leczeniu blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych. Leczenie Ran, 2006; 3(2), 43-50

Puchała J., Szlachta-Jezioro I., Chrapusta-Klimeczek A., Mrożek B., Charakterystyka zakażeń w materiale Dziecięcego Centrum Oparzeniowego w Krakowie.  Leczenie Ran, vol.3 (supl.2), 2006, 67

Puchała J., Chrapusta-Klimeczek A. Leczenie blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych z nietypowym zastosowaniem opatrunku Granuflex Extra Thin. Leczenie Ran, vol.3 (supl.2), 2006, 66 

Puchała J., Chrapusta-Klimeczek A.: Leczenie zachowawcze oparzeń mozaikowych u dzieci. Leczenie Ran, vol.3 (supl.2), 2006, 66

Chrapusta-Klimeczek A., Puchała J.: Farmakoekonomika leczenia oparzeń u dzieci w aspekcie stosowania nowoczesnych opatrunków specjalistycznych. Leczenie Ran, 2007;4(2): 39-44.

Puchała J., Chrapusta A.: Operacje rekonstrukcyjne z użyciem matrycy Integra DRT – postępowanie pooperacyjne, wyniki i nowe kierunki rozwoju. Leczenie Ran, 2007;4(2): 30.

Puchała J., Chrapusta A., Szlachta I.: Oparzenie IV stopnia głowy u 12 miesięcznej dziewczynki – odległa ocena wyników. Leczenie Ran, 2007;4(2): 30.

Puchała J., Chrapusta A., Szlachta I.: Zabiegi korekcyjno-rekonstrukcjne przykurczów pooparzeniowych szyi z użyciem Integry. Leczenie Ran, 2007;4(2): 31.

Chrapusta A., Puchała J,: Replantacje i rewaskularyzacje rąk u dzieci po amputacjach z mechanizmu wyrwania. Leczenie Ran, 2007;4(3): 74.

Puchała J., Chrapusta A.: Operacje korekcyjno-rekonstrukcyjne z użyciem matrycy Integra DRT. Leczenie Ran, 2007;4(3): 96-97

Puchała J., Chrapusta-Klimeczek A., Szlachta-Jezioro I.: Rola materiałów opatrunkowych ze srebrem jonowym w aspekcie zakażeń ran oparzeniowych u dzieci. Zakażenia, 2007, 7(3):104-110.

Chrapusta A.: List do redakcji, Leczenie Ran, 2007;4(4): 117

Chrapusta A., Puchała J,: Zastosowanie opatrunków ze srebrem jonowym w leczeniu zachowawczym oparzeń mozaikowych u dzieci a minimalizacja ryzyka zakażeń miejscowych. Leczenie Ran, 2007; 4(4): 131-132.

Chrapusta A.: Niektóre możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej. OPM, 2007, 6: 40-43.

Puchała J, Chrapusta-Klimeczek A.: Nowoczesne metody rekonstrukcyjne skóry – przegląd technik i wstępna analiza pierwszych doświadczeń własnych. w Biologia medyczna a zdrowie człowieka, Jaworek J., Uniw. Wyd. Med. Vesalius, Kraków 2007,  63-66.

Kilar J.Z., Cieślik K., Chrapusta A., i inni: Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące oparzeń. Refleksoterapia, 3, 2010, 14-20

Chrapusta A, Puchała J: Postępy w leczeniu blizn i przykurczów pooparzeniowych u dzieci. Zakażenia, 2010, 4,

Kilar J.Z., Cieślik K., Chrapusta A., i inni: Oddziaływanie Psycho-fizjoterapeutyczne u chorych oparzonych. Refleksoterapia, 4, 2010, 14-20

Wyczółkowski M, Chrapusta-Klimecze A, Klima W, Drewniak T, Jakima S, Małachowska E, Juszczak K: Sucessfully Performed Reanastomosis of Completely Amputated Penis: Surgical Technique. UroToday International Journal, vol2/iss 6/ December doi:10.3834luij.1944-5784.2009.12.08

Chrapusta A: Problemy leczenia oparzeń mozaikowych u dzieci i zastosowanie opatrunków hydrowłóknistych. Inforanek. Nr 2(8), 2010, 4-6

Chrapusta A., Puchała J.: Wolny unaczyniony przeszczep strzałki jako przykład zastosowania w rekonstrukcji jednokostnego przedramienia u dziecka. Leczenie Ran, 2011,8(2), 53-57.

Chrapusta A.: Wspomnienie o Profesorze Jacku Puchale. Leczenie Ran, 2011, 8(2), 35-36. (List do Redakcji).

Chrapusta A, Puchała J: Zastosowanie Integry DRT w rekonstrukcjach pooparzeniowych - doświadczenia własne. Zakażenia 2011, 11(6) 128-131

Chrapusta A, Puchała J.: Korelacja wad wrodzonych rąk z innymi zaburzeniami rozwojowymi - analiza 112 przypadków. Leczenie Ran 2011;8(4) 123-126.

Chrapusta A, Puchała J.:Brachysyndaktylia-hypospadiaza oraz inne nietypowe korelacje wrodzonych wad rąk. Leczenie Ran. 2012;9(1):15-18

Chrapusta A , Pabiańczyk R, Nessler M i wsp: Aquacel Ag w leczeniu oparzeń IIb i IIb/III stopnia ręki u dorosłych - doświadczenia własne. Forum Zakażeń 2012; 3(2):71-76

Chrapusta A: Oparzenie IV stopnia ręki ze zmiażdżeniem – prezentacja przypadku.   Forum Zakażeń 2012;3(4):225-229.

Chrapusta A: Zastosowanie opatrunku Granuflex Extra Thin w leczeniu blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych. Inforanek. Nr 2(16), 2012, 10-12.

Wach R, Chrapusta A: Nowe spojrzenie na zastosowanie ketaminy w leczeniu oparzeń – analiza własnych doświadczeń. Leczenie Ran, 2012;9(4):153-156.

Chrapusta A: Zasady i techniki szycia nerwów obwodowych. Leczenie ran 2012;9(2):33-38

Nessler M, Chrapusta A: Możliwości zastosowania ksenogenicznych substytutów skóry w leczeniu oparzeń – przegląd piśmiennictwa. Leczenie Ran, 2013;10(2):47-52.

Chrapusta A, Nessler M, Małek K, Wach R: The modified technique for a complex scalp and sckull reconstruction due to the extreme electrical burn: a cese report with review of literature. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia, 2013;1(1):1-7

Chrapusta A, Nesser M, Małek K i wsp: Characteristics of chosen blood count and biochemical parameters in electricity-related burns. Analysis of a 10-year old material. The Journal of Orthopedics trauma surgery and related research. 2013;2(32), 74-80

Chrapusta A, Nessler M, Małek K i wsp: Analiza epidemiologiczna oparzeń elektrycznych u dorosłych na podstawie dziesięcioletnich doświadczeń. Leczenie Ran, 2013;10(1) 23-27

Chrapusta A, Kilar Z: Wpływ rehabilitacji biernej na jakość życia pacjentów z głębokim oparzeniem ręki. Leczenie Ran, 2013;10(3):81-85.

Chrapusta A, Bartoszewicz M: Leczenie zakażonych ran oparzeniowych kończyn dolnych w ciężkich oparzeniach u dzieci w aspekcie profilaktyki przykurczów stawów kolanowych – doświadczenia własne. Forum Zakażeń. 2013;4(1):7-11.

Chrapusta A, Wach R, Gach-Kuniewicz B, i wsp: Sposób znieczulenia w leczeniu chirurgicznym oparzeń w aspekcie profilaktyk zakażeń miejscowych i ogólnych – analiza własnych doświadczeń. Zakażenia. 2013; 3, 68-74

Chrapusta A, Kobielska E, Mudyna W: Wstępna ocena zastosowania hiperbarii tlenowej w leczeniu przewlekłych ran goleni – doświadczenia własne. Leczenie Ran, 2014, 11(4):173-176.

Chrapusta A, Drukała J: Osiem lat po pierwszej w Polsce aplikacji keratynocytów hodowlanych na Integrę DRT- opis przypadku. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. 2014;2(4):159-164.

Mądry R, Strużyna J, Antonov S, i wsp: Zespól cieśni śródbrzusznej jako powikłanie leczenia wstrząsu oparzeniowego- definicja, zapobieganie, leczenie. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia, 2014; 2(2):85-90.

Mądry R, Strużyna J, Antonov S, i wsp: Rekonstrukcja ubytku tkanek miękkich płatem z mięśnia najszerszego grzbietu po oparzeniu głębokim obręczy barkowej z odsłonięciem struktur kostnych u chorego niedożywionego z upośledzeniem odporności- opis przypadku. Chir. Plast i Oparzenia, 2014; 2(2):105-111.

Chrapusta A, Jędrys J, Budzyńska A i wsp: Analiza zgonów pacjentów oparzonych a trudność w interpretacji danych epidemiologicznych. Leczenie Ran. 2014;11(2):79-83

Jędrys J, Chrapusta A:  Ocena głębokości i powierzchni oparzenia oraz zaopatrzenie rany oparzeniowej. MP Chirurgia 2014 (5) 34-37

Jędrys J, Chrapusta A:  Resuscytacja płynowa u chorych ciężko oparzonych na wczesnym etapie leczenia. MP Chirurgia 2014 (6) 48-50

Chrapusta A, Pąchalska M, Wach R: Evaluation of the health-related quality of life during the treatment of severe burn complicated by multiple organ dysfunction syndrome (MODS) . Acta Neuropsychologica. Vol. 12, No. 4, 2014, 483-492

Chrapusta A, Małek K, Nessler M i wsp.:  Emergency replantation service - the evaluation of results achieved in the first year activity of Malopolska Burn and Plastic Surgery Center in Krakow, Leczenie Ran 2014; 11(1):31-35

Mądry R, Strużyna J, Charytonowicz D, Chrapusta A:  Treatment of frostbites – effectiveness of dermal substitute application on frostbite wounds – a case report. Chir.Plast i Oparzenia 2014;2(1):27-39

Kobielska E, Chrapusta A, Mudyna W: Wstępne wyniki leczenia tlenem hiperbarycznym zakażeń tkanek miękkich.  Forum Zakażeń 2014;5(2):61-65

Chrapusta A, Mądry R: Evaluation of the impact of the lenght of a hospital stay of patients after limbs replantation at risk for infection and limb loss, Forum Zakażeń 2014;(3):157-160

Wiliński J, Lechowicz M, Chrapusta A i wsp: Non-steroidal anti-inflammatory drugs and paracetamol in self-therapy of various disorders in students of different fields of study. Folia Med. Crac 2015;55(2):49-59

Lechowicz M, Wilinski J, Chrapusta A i wsp: Awareness of cardiovascular risk factors in ambulatory cardiology patients. Folia Med. Crac 2015; 55(2) 15-22

Jędrys J, Chrapusta A:  Ciężkie oparzenie: najczęstsze problemy kliniczne, ocena stanu chorego, czynniki prognostyczne, intensywne leczenie chirurgiczne i nerkozastępcze. MP Chirurgia 2015 (1) 35-38

Jędrys J, Chrapusta A:  Pierwsza pomoc i leczenie oparzeń termicznych. MP Chirurgia 2015 (2) 64-66

Jędrys J, Chrapusta A:  Ciężkie oparzenia – najczęstsze problem kliniczne. MP Chirurgia 2015

Jędrys J, Chrapusta A:  Oparzenia. Oparzenia chemiczne – pierwsza pomoc, leczenie. MP Chirurgia 2015

Chrapusta A: Krakowskie Procedury Replantacyjne. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2015;3(2): 39-50.

Klimeczek P, Lis M, Chrapusta A: The patophisiology of the cardiovascular system in severe burns: Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2015;3(2): 51-54.

Chrapusta A: Symetryzacja piersi we wrodzonej deformacji tułowia u dorosłej pacjentki – opis przypadku. Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2015;3(2): 55-58

Chrapusta A: Złożona subtotalna amputacja kciuka z utratą szkieletu kostnego – prezentacja przypadku. Chir. Plast. i Oparzenia 2015;3(1):13-18

Jędrys J, Chrapusta A:  Oparzenia. Leczenie blizn i przykurczów pooparzeniowych. MP Chirurgia 2016

Jędrys J, Chrapusta A:  Oparzenia. Terapia hiperbaryczna. MP Chirurgia 2016

Jędrys J, Chrapusta A:  Krótki zarys postępowania w odmrożeniach. MP Chirurgia 2016

Jędrys J, Chrapusta A:  Oparzenia. Oparzenia elektryczne. Specyfika, pierwsza pomoc, leczenie. MP Chirurgia 2016

Litwinowicz R, Bryndza M, Chrapusta A, et al: Hyperbaric oxygen therapy as additional treatment in deep sternal wound infections – a single center’s experience. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2016; 13 (3): 198-202 DOI: 10.5114/kitp.2016.62604


Konsultacje
ul. Praska 34D/13
30-329 Kraków
tel. 662 519 774 kontakt@annachrapusta.pl
Rejestracja
Godziny pracy rejestracji:
9:00-19:30 (od pon do pt)
Rejestracja telefoniczna w godz.
11:00-13:00 oraz 17:00-19:30
W pozostałych godzinach kontakt tylko SMS

Blok operacyjny
CenterMed
ul. Św. Łazarza 14,
31-530 Kraków
Kliknij i zobacz jak dojechać