dr hab. n. med. Anna Chrapusta

Specjalista chirurgii plastycznej, estetycznej i chirurgii rekonstrukcyjnej.

Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii plastycznej

Jestem doktorem habilitowanym nauk medycznych, kierownikiem Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im.L.Rydygiera w Krakowie, vice-prezesem Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego "Chirurgia Plastyczna i Oparzenia". 

Ukończyłam dodatkowe szkolenia z chirurgii plastycznej i estetycznej w Philadelphii, Wurtzburgu i Sztokholmie. Od 16 lat pracuję w prywatnej służbie zdrowia, wykonując zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii dzieci i dorosłych. 

Wykonałam ponad 14000 operacji. Poza typowymi zabiegami z zakresu chirurgii plastycznej, zajmuję się leczeniem wad wrodzonych rąk i skutków oparzeń u dzieci i dorosłych. Z zakresu chirurgii estetycznej oferuję pełny zakres operacji w obrębie twarzy, piersi oraz plastyki powłok brzucha.

 

CURRICULUM  VITAE:

Studia:

            1990 – rozpoczęcie studiów na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie.

            1993 –  przejście na indywidualny tok studiów, na podstawie średniej ocen 4,53, pod kierunkiem prof. dr hab. med. Jana Grochowskiego, do Kliniki Chirurgii Dziecięcej PAIP. Udział w pracach klinicznych i naukowych pod nadzorem doc. Jacka Puchały.

            1994 – otrzymanie etatu „studenckiego-asystenckiego” w Klinice Chirurgii Dziecięcej prof. J.Grochowskiego i rozpoczęcie pracy w Klinice w wymiarze ½ etatu.

            1996 – ukończenie Collegium Medicum UJ z wynikiem bardzo dobrym.

Studia doktoranckie: 1996 – 2000 rok. – w Klinice Chirurgii Dziecięcej PAIP.

Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych

Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w 2001 roku. Praca pt. „Charakterystyka kliniczna i antropometryczna wrodzonych wad rąk izolowanych i skojarzonych z innymi wadami rozwojowymi”. Promotor pracy doktorskiej – prof. dr hab. med. Jan Grochowski.

Uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych w 2018 roku. Praca pt. „ Modyfikacja metody replantacji palców w II strefie Verdana w amputacjach  nie - gilotynowych”.    

Miejsce pracy:

- Od 3 roku studiów ( 1993 rok ) do 2011 roku – Klinika Chirurgii Dziecięcej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii, praca w zespole a następnie w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Dziecięcym Centrum Oparzeniowym.

- Od 2008 ½ etatu w Oddziale Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej WSS im.L.Rydygiera w Krakowie.

- 2011 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie,

Stanowisko:

Kierownik Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie,

Ordynator Oddziału Chirurgii Plastycznej.

Ordynator Oddziału Oparzeń

Ważniejsze wydarzenia w życiu zawodowym:

1993 rok – przejście na Indywidualny Tok Studiów ze średnią 4,53/5 do prof. dr hab. n. med. Jana Grochowskiego w Polsko Amerykańskim Instytucie Pediatrii. Początek doświadczeń w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w tym wad wrodzonych rąk i twarzoczaszki. Rozpoczęcie nauk technik mikrochirgicznych

1997 rok – otwarcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej. Kierownik specjalizacji –

dr hab. med. Jacek Puchała.

1998 rok – ukończenie szkolenia z mikrochirurgii ( Wrocław) z wyróżnieniem za najlepsze zespolenia mikrochirurgiczne.

1999 rok – miesięczny staż w Klinice Chirurgii Dziecięcej i w Klinice Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu w Wurtzburgu.

2000 rok – ukończenie I stopnia specjalizacji z chirurgii dziecięcej z wynikiem bardzo dobrym.

2002 rok – otwarcie specjalizacji II stopnia z chirurgii dziecięcej po 2-letnim oczekiwaniu z powodu braku miejsc specjalizacyjnych w Klinice Chirurgii Dziecięcej kierowanej wówczas przez dr hab. med. Adama Byśka.

- 3-miesięczy staż w The Center for Human Appearance of the Pennsylvania Uniwersity w Philadelphii jako element szkolenia z chirurgii twarzo-czaszki rozpoczętego w 1994 roku pod kierunkiem profesora chirurgii plastycznej Scotta Bartletta, na drodze przeprowadzanych corocznie wspólnych zabiegów operacyjnych.

2007 -  rezygnacja z kontynuacji specjalizacji z chirurgii dziecięcej i zakwalifikowanie do odbywania specjalizacji z chirurgii plastycznej.

2008-2012 – specjalizacji z chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej, zakończona egzaminem 13.04.2012 roku z wynikiem celującym.

Ważne wydarzenia i zabiegi chirurgiczne :

- Pierwsza asysta do pierwszego zabiegu rekonstrukcji twarzy w Polsce z użyciem Integry DTR

- Przeprowadzenie pierwszego w Polsce zabiegu korekcyjno - rekonstrukcyjne z Integrą i hodowlą komórkową autologicznych keratynocytów

- Pierwsza asysta do pierwszego w Polsce monobloku - zabiegu rekonstrukcyjnego wysunięcia twarzoczaszki

- Pierwsza asysta do pierwszego w świecie, pod względem wieku, zabiegu mikrochirurgicznego wolnego unaczynionego przeszczepu mięśnia najszerszego grzbietu, u 13 miesięcznego dziecka, w celu rekonstrukcji powłok czaszki Inne:

- Przeprowadzenie pierwszego  w Polsce zabiegu rekonstrukcji nerwu obwodowego u dziecka z użyciem biokompatybilnej wstawki nerwopochodnej Neuragen w tym pierwsza w Polsce rekonstrukcja tą metodą 3,5 centymetrowego ubytku nerwu przedramienia.

- Przeprowadzenie pierwszej w Polsce obustronnej replantacji rąk (2015)

- przyłączenie w 2012 roku MCOP do nieformalnego programu serwisu replantacyjnego w Polsce oraz do serwisu oparzeniowego, koordynowanego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- Opracowanie Krakowskich Procedur Replantacyjnych (2015)

- pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Ekspertów ds. Leczenia Oparzeń w Polsce (2015 do chwili obecnej), komisji powołanej przez Konsultanta Krajowego z chirurgii Plastycznej

- pełnienie funkcji członka komisji ds. Procedur Medycznych przy Konsultancie Krajowym ds. Chirurgii Plastycznej (od 2015)

- pełnienie funkcji członka komisji Komisji Ekspertów ds. Leczenia Odmrożeń powołanej przez Towarzystwo Medycyny Wysokogórskiej.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia:

- Człowiek Roku 2006 ( w Małopolsce|)

- Lekarz Roku 2008 ( w Małopolsce)

- Lekarz Roku 2013 ( w Małopolsce)

- Sukces Roku 2015 w Ochronie Zdrowia- Liderzy Medycyny – Nagroda Specjalna Menedżera Zdrowia

- Nagroda Virtuti Medicinali 2013 – The Polish Neuropsychological Society

- Lekarz Roku 2013

- Srebrny Pazur 2016 – III Małopolski Kongres Kobiet

- Złoty Otis- Nagroda Zaufania 2016

Członkowstwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń
 • Polskie Towarzystwo Mikrochirurgii
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 • European Burns Association
 • European Club for Pediatric Burns
 • Stowarzyszenie naukowe leczenia ran

 

Funkcje w Towarzystwach Naukowych:

 1. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (2009-2015)
 2. Vice-Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń (od 2015 do 2019)
 3. I Vice Prezes Zarządu Stowarzyszenia naukowego leczenia ran (od 2019)

 

Członkowstwo Komitetów Organizacyjnych Zjazdów i Kongresów:

 1. XXV Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej – Kraków 1996 rok
 2. V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń w Krakowie - 1999,
 3. V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii, Turcja, Antalya, 2000.
 4. VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii w Zakopanem 2002
 5. Światowych Warsztatów European Club for Pediatric Burns, pod patronatem WHO, w Zakopanem 2003
 6. IV Sympozjum Sekcji Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej – Rhodes, 2004
 7. V Sympozjum Sekcji Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej – Portugal, Algavre 2005.
 8. Główny organizator pierwszego w Polsce szkolenia – Szkoła Leczenia Ran dla lekarzy rodzinnych ( pod patronatem PTLR), Zakopane, 31.11-2.12.2007
 9. Główny organizator Konferencji Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń 21-23 listopad 2013
 10. V Kongres PTLR, Karpacz 3-5.09.2015
 11. Główny organizator konferencji PTLO Zakopane 6-8.10.2016

Funkcje w czasopismach naukowych:

 1. Z-ca redaktora naczelnego czasopisma „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia”
 2. Członek rady naukowej czasopism:
 • -Leczenie Ran
 • -Forum Zakażeń
 • -Acta Neuropsychologica

Działalność naukowo-dydaktyczna

 Kierownik kursów specjalizacyjnych obowiązkowych

 1. do specjalizacji z chirurgii plastycznej:
 2. do specjalizacji z chirurgii ogólnej:

1. kurs Mikrochirurgia

2. Mikrochirurgia i Chirurgia Ręki

1. Chirurgia Plastyczna

2.Oparzenia


- współorganizowanie w MCOP Szpitala im. Rydygiera zajęć w ramach kursów z pielęgniarstwa chirurgicznego, organizowanych przez Izby Pielęgniarskie

- Kierownik staży specjalizacyjnych z chirurgii plastycznej dla specjalizujących się w chirurgii szczękowo-twarzowej, laryngologii

- Kierownik staży specjalizacyjnych z oparzeń i chirurgii ręki dla specjalizujących się w chirurgii plastycznej

- założyciel studenckiego koła naukowego z chirurgii plastycznej

- członek komisji akredytacyjnej do spraw chirurgii plastycznej przy CMKP

Autor ponad 100 publikacji naukowych i ponad 200 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

                                                                      


Konsultacje
ul. Praska 34D/13
30-329 Kraków
tel. 662 519 774 kontakt@annachrapusta.pl
Rejestracja
Godziny pracy rejestracji:
9:00-19:30 (od pon do pt)
Rejestracja telefoniczna w godz.
11:00-13:00 oraz 17:00-19:30
W pozostałych godzinach kontakt tylko SMS

Blok operacyjny
CenterMed
ul. Św. Łazarza 14,
31-530 Kraków
Kliknij i zobacz jak dojechać